Profil dokumentu

Každý dokument a složka dokumentů mají svůj profil – onu známou kartičku dokumentu z knihovny. Profil dokumentu obsahuje identifikační údaje, které nejlépe ve zkratce popisují daný dokument. Jsou jimi zejména:
  • Název dokumentu
  • Typ dokumentu (výčet dokumentů jako Smlouvy, faktury, ...)
  • Komu je dokument určen
  • Číslo jednací
  • Původní číslo jednací
  • Oddělení/útvar (výčet definován správcem DMS)
  • Klíčová slova (výčet definován správcem DMS)
  • Autor dokumentu (ne vždy shodný s tím, kdo dokument vytvořil).
Systémem doplňované údaje pak jsou datum a čas vytvoření, typ aplikace. Datumu modifikace, přístupu.

Výčet údajů profilu není konečný a může dle přání klienta modifikován, aby odrážel jeho spisový a skartační řád.