Fixace

Fixace dokumentu je jednou z nejnovějších funkcí FreeDocs a je úzce spojená s Workflow. Umožňuje uživateli označit dokument za finální, tak aby jej v budoucnu již nikdo nemohl modifikovat.