Workflow

Na přání zákazníka, který ve svých firemních procesech vyžadoval kontrolu nad zpracovávanými dokumenty, byl FreeDocs doplněn o modul řídící jednotlivé etapy vytvoření a editace dokumentů.

V jednoduchém a graficky přehledném editoru lze nadefinovat jednotlivé kroky procesu. Tvůrce dokumentu má pak možnost svůj dokument zařadit do požadovaného workflow a určit dalšího zpracovatele, určit termín zpracování, případně zadat poznámku týkající se dalšího zpracování. Nově přiřazený uživatel následně dostane zprávu o přiděleném dokumentu a pouze on má právo k editaci. Tím je zajištěna kontinuita zpracování dokumentu bez cizích vstupů a modifikací.

Po doběhnutí workflow je dokument zafixován(viz fixace) aby byla znemožněna jeho další modifikace.