Modul zabezpečení dokumentů

Ke každému dokumentu/složce mohou být nastavena přístupová práva. Práva mohou být přidělena buď jednotlivým uživatelům a nebo skupinám uživatelů.

Systém práv se dělí na 3 části a těmi jsou:

  1. Řízení práv k profilu dokumentu – zobrazení, editace
  2. Řízení práv k obsahu dokumentu – zobrazení, editace
  3. Řízení práv k mazání dokumentu
  4. Řízení práv k právům – ne všichni mohou nastavovat práva k dokumentu
Systém řízení práv spoléhá na SSO organizace (single sign on), kdy při přístupu k DMS na základě práv definovaných v DMS je uživateli povolen přístup k profilům a dokumentům.