Archivace

Systém dokumentů za roky používání kyne a kyne. Hromadí se GB souborů, které patrně již nikdy nikdo nebude potřebovat, ale co kdyby. Z historie znáte případy s rčením: to už jsme jednou dělali, to bylo před 10 lety, ale dokumenty už jsou dávno smazány. Jiné případy jsou, že uživatel si smaže dokument s tím, že jej již nebude potřebovat, ale najednou se rozhodne, že by jej potřeboval.

A i tyto situace FreeDocs řeší. Dokumenty mají tzv. Retenční dobu, po které jsou fyzicky smazány. Ale je smazán pouze jejich obsah, který je archivován. Profil dokumentu je v systému ponechán a je tak možné dohledat, kdy byl dokument fyzicky smazán a z archivu jej opětovně obnovit v případě potřeby. Obdobně je to i se smazáním na žádost uživatele. Dokument je pouze označen ke smazání a po 30 dnech je odstraněn jeho obsah. Uživatel má tak 30 dnů čas na to, aby dokument případně vrátil zpět. Po této lhůtě však má možnost požádat administrátora o obnovu z archivu.